6D0D57D7-BF73-4713-A73C-EDE66252116D

Avancerat Ledarskap

Ledarskapsutveckling för dig som är erfaren men vill ta ledarskapet till en ny integrerad nivå. Den involverar både den inommänskliga och den mellanmänskliga kompetensen som berör den kollektiva betydelsen mellan människor. Detta ser man ofta i kulturen eller i visionen där alla står bakom, vilket bevisligen har en stor påverkan för värdeskapandet i en organisation som i dagsläget blivit en viktig konkurrensfaktor. Du kommer att bli inspirerad, handlingskraftig och tryggare i din ledarskapsroll. Du kommer att utveckla din förmåga till empati, självinsikt, lyhördhet och reflektion och skapa en miljö där du tillitsfullt kan leda mot ett tydligt mål

Du får verktyg för att utveckla bl.a:

 • Ett tryggt och tydligt ledarskap
 • Gemensamt kommunikationsspråk
 • Företagskulturen
 • Integrera feedback och reflektion 
 • Coachande förhållningssätt
 • Företagets EQ, Emotionella Intelligens
 • Relationsbyggande

Du lär dig att bl.a:

 • Utveckla, förstå och tillämpa ett tydligt ledarskap för olika situationer.
 • Bygga dynamiska och trygga team
 • Skapa grundförutsättningarna för en psykologisk trygg miljö att verka i.
 • Utveckla andra individer.
 • Förstå, känna igen och hantera dina egna och andras känslor
 • Bryta begränsande föreställningar 

Vi genomför en: 

 • Nulägesanalys om företagskulturen
 • Tydliggör värdegrunderna
 • Handlingsplan för det som ev. behöver implementeras i organisationen.


Denna utbildning är en 5 veckor varav 5 st halvdagar 9:00-13:00 under en 5 veckors period, Den innefattar både teoretisk kunskap varvat med praktiska övningar, avslutas med en nulägesanalys och en handlingsplan.

För anmälan eller mer information, KLICKA HÄR!